ให้คำตอบกับคำขอของทางโรงเรียน • สถานรับเลี้ยง

เมื่อมีคำขอจากคุณครูที่โรงเรียน • สถานรับเลี้ยง โดยใช้สำนวนอย่างเช่น 「~してください (กรุณาทำ ~)」 「~してもらえませんか (ช่วยทำ ~ ให้หน่อยได้ไหมคะ)」 「~してもいいかもしれません (ถ้าทำ ~ ก็น่าจะดี)」 「~してみましょう (ลองมาทำ ~ กันเถอะ)」 เป็นต้น ให้เขียนตอบกลับไป