กล่าวแสดงความรู้สึกหรือขอบคุณ

หลังจากที่เด็กได้ทำอะไรเป็นพิเศษที่โรงเรียน・สถานรับเลี้ยงหรือหลังจากงานกิจกรรม การบอกความรู้สึกหรือขอบคุณ สำหรับคุณครูแล้วจะเป็นคำที่ช่วยเพิ่มกำลังใจให้ และยังสามารถบอกถึงความคิดของผู้ปกครองและท่าทีของเด็กตอนอยู่ที่บ้านได้ด้วย ซึ่งอันนี้จะบอกโดยตรงก็ได้