สมุดเร็นระขุโจของเด็กอายุ 0 • 1 • 2 ขวบ (ติดต่อ • สอบถาม)

"ในที่นี้ได้รวบรวมสำนวนที่ใช้บ่อยในสมุดเร็นระขุโจสำหรับเด็กวัย 0 • 1 • 2 ขวบเอาไว้ เนื่องจากเด็กวัย 0 • 1 • 2 ขวบไม่สามารถบอกถึงเรื่องอย่างสภาพร่างกายของตัวเองได้ จึงจำเป็นต้องมีการติดต่อกับทางโรงเรียน • สถานรับเลี้ยงอย่างละเอียด ทั้งปริมาณอาหารที่รับประทาน สภาพจิตใจ และเวลาในการนอนหลับ ซึ่งหัวข้อเหล่านี้เป็นหัวข้อที่คุณครูเป็นกังวล

กรณีที่ในสมุดเร็นระขุโจมีช่องสำหรับบันทึกในหัวข้ออย่างปริมาณนม • อุณหภูมิร่างกาย • รายละเอียดของอาหาร ก็ให้เขียนลงไปตามช่องนั้นๆ ไม่เพียงแต่ท่าทีหลังจากกลับมาจากโรงเรียน • สถานรับเลี้ยง ท่าทีก่อนมาโรงเรียน • สถานรับเลี้ยงเท่านั้น แต่จะเขียนไปถึงท่าทีในวันหยุดหรือท่าทีในช่วงนี้ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่มีช่องลงบันทึกหรือกรณีเขียนเองโดยไม่มีช่องลงบันทึกก็ตาม หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหน การบอกถึงท่าทีของเด็กถือเป็นการให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน • สถานรับเลี้ยงในการเลี้ยงดูเด็กได้"