สำนวน : สภาพอารมณ์

อารมณ์ในแต่ละวัน ทั้งอารมณ์ดีและไม่ดีนั้นมีความเกี่ยวโยงไปถึงวิธีการใช้ชีวิตที่โรงเรียน • สถานรับเลี้ยง และหากบอกถึงแนวโน้มในระยะนี้ว่าเวลาแบบไหนที่จะอารมณ์ดี เวลาแบบไหนจะอารมณ์ไม่ดีก็น่าจะเป็นการดี