หลังจากงานกิจกรรมที่ปกครองก็เข้าร่วม

ไม่จำเป็นว่าจะต้องเขียนบอกความรู้สึกเสมอไป แต่ถ้าดูท่าทีของเด็กแล้วรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีจริงๆก็ให้เขียนแจ้งถึงความรู้สึกของผู้ปกครอง ท่าทีหรือคำพูดการกระทำของเด็กลงไป ข้อความเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มกำลังใจให้สำหรับคุณครูทุกท่าน