ปรึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการ • การเจริญเติบโต

พ่อแม่ส่วนใหญ่จะเป็นห่วงเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก อย่างเช่น เรื่องที่ไม่สามารถเข้าห้องน้ำเองได้ พัฒนาการด้านการพูดช้า การเลือกรับประทานของที่ชอบและไม่ชอบอย่างรุนแรง กลางคืนไม่ยอมนอน และบางครั้งอาละวาดหรือร้องไห้เวลาอยู่ที่บ้าน เป็นต้น ซึ่งก็แตกต่างกันไป ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในโรงเรียน・สถานรับเลี้ยงโดยตรง แต่ถ้าปรึกษากับคุณครูก็อาจจะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องได้ ยิ่งไปกว่านั้นการฟังความคิดเห็นจากคุณครูก็อาจเป็นการช่วยคลายความกังวลของผู้ปกครองลงได้ หรือถ้าหากเห็นว่ามีความจำเป็นอาจจะแนะนำหน่วยงานเฉพาะทางให้ก็เป็นได้ ทางที่ดีควรพบและพูดคุยกับคุณครูโดยตรงน่าจะเป็นการดีกว่า